În atenția absolvenților ciclului gimnazial!

         Instituția Publică Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” mun. Chișinău organizează admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2023-2024, conform ordinului MEC nr. 667 din 12.06.2023 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2023”.

Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal

pentru anul de studii 2023-2024

I etapă (7-28 iulie 2023):

 • 10 – 21  iulie 2023   – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma www.escoala.chisinau;
 • 24 25  iulie 2023 – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 26 iulie 2023  – anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 27 – 28 iulie 2023 – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.

II etapă (07-10 august 2023):

 • 07 – 09 august 2023   – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma www.escoala.chisinau;
 • 10 august 2023 – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 11 august 2023  – anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 14 – 15 august 2023 – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.

La înscriere, candidații prezintă următoarele acte:

 1. Cererea de înscriere, cu indicarea profilului;
 2. Copia certificatului de absolvire a gimnaziului (original);
 3. Copia buletinului de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vârsta de 16 ani, se acceptă copia certificatului de naștere;
 4. Adeverință medicală;
 5. 4 fotografii cu dimensiunile de 3 x 4 cm;
 6. Copia diplomelor la olimpiadele raionale/municipale, naționale, internaționale. (dacă există).

Actele se vor prezenta, în termenii stabiliți.

Telefoane de contact: 022-551049, 022-556140

Administrația IPLT„Tudor Vladimirescu” Mun. Chișinău