Seminar municipal la limba şi literatura română

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS, la 21.12.2016, în incinta IP LT ,,Tudor Vladimirescu” și-a desfășurat lucrările seminarul instructiv-metodic municipal pentru profesori cu genericul: „Utilizarea TIC în procesul educațional la EL/ELA vis-a-vis de profilul unui vorbitor cult on-line”. Scopul de bază urmărit prin desfășurarea seminarului l-a constituit implementarea reperelor metodologice în scopul valorificării temei de cercetare și aplicare pentru anul școlar 2016-2017: „FORMAREA-DEZVOLTAREA-EVALUAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE” și a modificărilor conform regulilor de ortografiere „Sextil Pușcariu”, precum și a tuturor normelor fixate de Dicționarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române (DOOM2, ediția 2005).

Continuă lectura „Seminar municipal la limba şi literatura română”

Ziua profesorilor

An de an, la inceput de toamnă aurie, se sărbătoreşte Ziua Internațională a Profesorului, ziua făuritorilor de suflete care au ca misiune să le desvăluie elevilor „corola de minuni a lumii”, ei sînt cei care marchează profund dezvoltarea personalității copilului. Ziua Internațională a Profesorului se sărbătoreşte pe 5 octombrie din anul 1994. Unesco a ales această zi pentru celebrarea dascălilor din toată lumea.

Continuă lectura „Ziua profesorilor”