Instituţia Publică Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” are experienţa unei instituţii relativ tinere, dar care încearcă să se afirme cu paşi siguri în lumea cunoştinţelor. Liceul a trecut prin multe schimbări frumoase şi tinde spre un ideal. Persoanele care contribuie la dezvoltarea şi prosperarea liceului sînt oameni cu literă mare:

Directorul Fusa Zinaida – numită în funcție la 09.11.2007

Directorii adjuncţi: Moraru Diana, Lupu Galina

Directorii adjuncţi pentru probleme educative:
Arsene-Ciobanu Maria, Cordineanu Ala

Directorul adjunct pentru problemele gospodăriei:
Petica Raisa

Liceul a trecut prin diferite etape de dezvoltare care au adus succes şi ţinta de a transforma instituţia publică într-un templu al înţelepciunii este tot mai aproape:

1954 – s-a construit clădirea;

1956 – a fost fondată şcoala medie rusă nr.50 cu studierea aprofundată a limbii engleze;

1999 – şcoala medie rusă nr.50 cu studierea aprofundată a limbii engleze este reorganizată în Gimnaziul nr.50 cu predare în limba de stat, în baza ord. Nr. 674 din 30.01.1999 al DGETS, mun. Chişinău;

01.09.2005 – gimnaziul nr.50 este reorganizat în Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, în baza ord. Nr. 2282 din 12.09.2005 al DGETS , Mun. Chişinău, ord. Nr. 384 din 05.09.2005 al ME; Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 28/39 din 04.08.2005.

01.07.2013 – în baza deciziei Consiliul Municipal nr. 3/11 din 02.04.2013 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” este reorganizat în Instituţia Publică Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”.

Liceul care poartă numele lui Tudor Vladimirescu, o figură emblematică pentru istoria Țării Românești, este în continuă dezvoltare şi modernizare.

Liceul are şi organul de autoadministrare a elevilor: Parlamentul liceului, care se ocupă de organizarea evenimentelor pentru a binedispune profesorii și elevii. În prezent liceul gazduieşte 710 elevi. Prin harul inţelepciunii a liceului au trecut 59 de promoţii de la fondare pînă in prezent. Acei care s-au consumat iluminînd mintea copiilor, asemeni lumînărilor, sînt profesorii.
Reţeaua şcolară: În anul şcolar 2014-2015, liceul a funcţionat cu:
56 cadre didactice;
8 clase de învăţămănt primar ;
9 clase de învăţămănt gimnazial;
8 clase de liceu;
3 clase profil real;
5 clase profil umanist.