Înscrierea copiilor în clasa I

Anunț!

Stimați părinți, de la data de 21 mai, puteți înscrie copiii în clasa I prin intermediul platformei on-line escoala.chisinau.md ( https://escoala.chisinau.md/ ). Platforma vă permite să înaintați cererile de admitere fără a vă deplasa în instituția de învățământ.

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2020-2021 se va realiza în două etape.

I perioadă: 21 mai – 19 iunie – depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor (care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar), în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar. Părinţii vor depune cererile privind instituționalizarea copiilor în regim online, pe platforma „escoala.chisinau.md”.

A II-a perioadă: 22 iunie – 28 august – depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar, (cei care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare pe locurile disponibile).


Notă! Se acceptă expedierea on-line, la adresa electronica a instituției, prezentată în variantă Word sau pe suport de hârtie, următoarele documente:

1. Cererea de înscriere a copilului, conform modelului; CEREREA MODEL

2. Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului;

3. Certificatul de naștere al copilului.

Mai jos găsisți un ghid video în care se explică detaliat cum se depune o cerere pentru înscrierea la școală.